ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG

Thông tin của bạn đã được chuyển sang phòng tuyển sinh của trường. Cán bộ tư vấn tuyển sinh sẽ liên hệ trực tiếp với bạn để hỗ trợ chi tiết thông tin về chương trình. Bạn vui lòng đợi điện thoại hỗ trợ từ nhà trường nhé!

Hotline: 091 745 2118

EMAIL: dttx@neu.edu.vn